Svět startupů čísly

EU startupů cílí pouze na B2B segment

%

Startupistů v EU jsou muži

%

EU starupistů má 1 zakladatele

%

*European startup monitor, 2016

Startupů v ČR využilo bankovní úvěr

%

Startupistů do projektu investovalo nejdříve samo

%

Startupistů si udělalo analýzu konkurence

%

* Startup Report, 2017/18, Keiretsu forum

Zajímá vás ještě více statistik, obraťte se na zabrz@asociacestartupu.cz.